Self-signed certificates in Java
Docker – krótkie wprowadzenie