Docker – krótkie wprowadzenie

Docker to technologia, która wykorzystuje wirtualizację na poziomie systemu operacyjnego (ang. OS-level virtualization). Docker umożliwia dostarczanie aplikacji w postaci kontenera. Kontener to odizolowane środowisko, które posiada własne oprogramowanie, konfigurację i zależności. Takie rozwiązanie umożliwia użycie kontenera w różnych środowiskach wdrożeniowych (np. lokalnym, developerskim, testowym i produkcyjnym), ujednolicając zależności pomiędzy środowiskami. Read more…